Patekimas / Self-check-in

Žvejų g. 5, Klaipėda

Patekimas į namą:

Durų kodas – 2569 (visus kartu)

Kilkite į antrą aukštą, po kaire pamatysite raktų saugyklą nr. 15

Atidarymas / Uždarymas:

  1. 4072 Suveskite skaičių kodą
  2. Atidarykite dureles
  3. Ištraukite raktelį
  4. Įstatykite atgal dureles

Kad uždaryti dureles, reikia atlikti viską išnaujo

Kilkite i trečia aukštą – po kaire šarvuotos durys nr. 15 Jūsų

Išsiregistavimas iki 12:00 – raktelį įmeskite į šalia seifų esančią pašto dežutę (oranžinė juostelė)

Parkingas mokamas – darbo dienomis, nuo 8:00 iki 18:00


Jei kils klausimų skambinkite: +37069954444

Access to the building:

Main door code: 2569 (all at once)

Please go to the second floor, on left you will find safebox nr. 15

Open/ Close:

  1. 4072 Enter code
  2. Open lock box door
  3. Pickup or put your key
  4. Softly close the door

To close the safe door please enter the code again

Please go to the third floor – on the left, door nr. 15 is yours

CheckOut till 12:00 – please leave the key in the postal box near the safes (with orange stripe)

Parking paid – on workdays, from 8:00AM – 6:00PM


If any questions please call: +37069954444