Patekimas / Self-check-in

Šaulių g. 27, Klaipėda

Patekimas į namą:

Kilkite link antro aukšto, prie lango (dešinėje) pamatysite raktų saugyklą nr. 1

Atidarymas / Uždarymas:

 1. Suveskite skaičių kodą 4361
 2. Paspauskite žemyn juodą mygtuką
 3. Atidarykite dureles
 4. Ištraukite raktelį
 5. Įstatykite atgal dureles
 6. Pakeiskite kodą

Kad uždaryti dureles, reikia atlikti viską išnaujo

Kilkite i trečią aukštą – po dešine antros durys dešinėje Jūsų

Išsiregistavimas iki 12:00 – raktelį įmeskite į šalia seifų esančią pašto dežutę (oranžinė juostelė)

Parkingas mokamas – darbo dienomis, nuo 8:00 iki 18:00


Jei kils klausimų skambinkite: +37069954444

Access to the building:

Please go to the second floor, near the window you will safebox nr. 1

Open/ Close:

 1. Enter code 4361
 2. Press down black button
 3. Open lock box door
 4. Pickup or put your key
 5. Softly close the door
 6. Change code

To close the safe door please enter the code again

Please go to the third floor – on the right, second door on the right is yours

CheckOut till 12:00 – please leave the key in the postal box near the safes (with orange stripe)

Parking paid – on workdays, from 8:00AM – 6:00PM


If any questions please call: +37069954444