Patekimas / Self-check-in

Tiltu g. 3, Klaipėda

Pasiimdami raktus besąlygiškai sutinkate su mūsų bendrosiomis tvarkos taisyklėmis – sutartimi: Plačiau

Patekimas į namą:

Prie durų kairėje pamatysite raktų saugyklą nr. 6

Atidarymas / Uždarymas:

  1. Suveskite skaičių kodą 0620
  2. Atidarykite dureles
  3. Ištraukite raktelį
  4. Įstatykite atgal dureles

Kad uždaryti dureles, reikia atlikti viską išnaujo

Kilkite i trečią aukštą – po dešine durys nr. 6/A Jūsų

Išsiregistavimas iki 12:00 – raktelį įmeskite į šalia seifų esančią pašto dežutę (oranžinė juostelė)

Parkingas mokamas – darbo dienomis, nuo 8:00 iki 18:00

TBANK_LT 869954444


Jei kils klausimų skambinkite: +37069954444

Access to the building:

Near the main door on the left, you will find safebox nr. 6

Open/ Close:

  1. Enter code 0620
  2. Open lock box door
  3. Pickup or put your key
  4. Softly close the door

To close the safe door please enter the code again

Please go to the third floor – on the right door nr. 6/A is yours

CheckOut till 12:00 – please leave the key in the postal box near the safes (with orange stripe)

Parking paid – on workdays, from 8:00AM – 6:00PM

TBANK_LT 869954444


If any questions please call: +37069954444